Ana Sayfa Duyurular 30/12/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 323 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ile 01.01.2023 Tarihi itibariyle değişen hadler;

30/12/2022 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 323 SERİ NO’LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ile 01.01.2023 Tarihi itibariyle değişen hadler;

Deniz İnce
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim
  • İşyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük nakit yemek bedeline ilişkin istisna tutarı 110 TL,
  • İşverenlerce hizmet erbabının işyerine gidip gelmesi için sağlanan menfaatlere ilişkin istisna tutarı 56 TL,
  • Kiralama yoluyla edinilen binek otomobillerinin her birine ilişkin aylık kira bedeli : 17.000 TL
    Binek otomobillerin satın alınması durumunda gider olarak indirim konusu yapılabilecek ÖTV+KDV Sınırı : 440.000 TL
    Amortisman Olarak İndirim Konusu Yapılabilecek Tutar : 500.000 TL
    (Vergilerin maliyet bedeline eklendiği veya aracın ikinci el olarak iktisap edildiği durumlarda: 950.000 TL)
  • 193 sayılı Kanunun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2023 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.
70.000 TL’ye kadar                                                                                                                 15%
150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası                                                    20%
370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası                                               27%
1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası                                                     35%
1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası     40%

İlgili Tebliğ için;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/12/20221230M2-13.htm

İlgili Yazılar