Ana Sayfa Duyurular Basit Usulde Vergiye Tabi Tutulan Ticari Kazanç Sahiplerinin Gelirleri Vergiden İstisna Edilmiştir

Basit Usulde Vergiye Tabi Tutulan Ticari Kazanç Sahiplerinin Gelirleri Vergiden İstisna Edilmiştir

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

7338 sayılı Kanunun 1’nci maddesi ile Gelir Vergisi Kanunu’na mükerrer 20/A maddesi eklenmiş, eklenen bu madde ile mükelleflerin 46’ncı maddeye göre tespit edilen kazançları gelir vergisinden istisna edilmiştir.

GVK 46 maddesinde 47 ve 48 inci maddelerde yazılı şartları topluca haiz olanların ticari kazançları basit usulde tespit olunacağı ifade edilmiştir.

İstisna kapsamındaki bu kazançlar için yıllık beyanname verilmeyecek ve diğer gelirler dolayısıyla beyanname verilmesi halinde de bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir.

İlgili Yazılar