Ana Sayfa Duyurular BAZI GELİR VERGİSİ STOPAJLARINA İLİŞKİN İNDİRİM SÜRESİ UZATILDI

BAZI GELİR VERGİSİ STOPAJLARINA İLİŞKİN İNDİRİM SÜRESİ UZATILDI

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

1- 1/8/2021 – 30/9/2021 dönemine ilişkin kira ödemelerinde stopaj oranı %10 olarak uygulanacak.

30/9/2021 tarihine kadar

2- 1/8/2021 tarihinden itibaren açılan veya vadesi yenilenen hesaplara ödenen mevduat faiz gelirleri veya kar paylarında indirimli gelir vergisi stopajı oranı uygulaması devam edecek.

3- 1/8/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen, bankalarca ihraç edilmiş tahvil ve bonolardan elde edilen gelir ve kazançlar, fon kullanıcısının bu bankalar olduğu kira sertifikalarından elde edilen gelir ve kazançlar ile 30/7/2021 tarihinden itibaren iktisap edilen yatırım fonu katılma belgelerinden elde edilen gelir ve kazançlarda tevkifat oranı %0 olarak uygulanacak.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/07/20210730-1.pdf

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yazınız