Ana Sayfa Duyurular BOŞ BA/BS VERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI.  

BOŞ BA/BS VERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI.  

Deniz İnce
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

03.12.2022 tarih ve 32032 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandığı üzere Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 396)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 543) ile Form BA/BS ile ilgili düzenleneme yapılmıştır.
 
Yapılan düzenlemeden önce mükellefler Form BA/BS bildirimleri ilgili formlar boş dahi olsa bildirimde bulunmaktaydı. Yapılan düzenlemeden sonra alış veya satış belgelerinin BA/BS haddinin altında kalanlar ile elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşması halinde Form BA/BS verme yükümlülüğü kaldırılmıştır.

Uygulama Ocak 2023 dönemine ait bildirim formlarına uygulanacağından bildirim verme yükümlülüğü bulunan ancak alış ve satışları belirtilen haddin altında kalan veya elektronik belge olarak düzenlenen belgelerden oluşan mükelleflerin, Aralık 2022 dönemine ilişkin Form Ba/Bs bildirimlerini önceden olduğu gibi “Ba/Bs bildiriminde beyan edilecek bilgim bulunmamaktadır.” kutucuğunu işaretlemek suretiyle vermeleri gerekmektedir.

İlgili Yazılar