Ana Sayfa Duyurular ENFLASYON DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ TASLAK TEBLİĞ YAYINLANDI

ENFLASYON DEĞERLEMESİ İLE İLGİLİ TASLAK TEBLİĞ YAYINLANDI

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

Gelir İdaresi Başkanlığı 06.01.2022 tarihinde enflasyon muhasebesi ile ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği taslağını görüş almak üzere kamuoyuna duyurdu.

Tebliğ taslağına göre düzeltme kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin mali tablolarını, enflasyondaki artışın son üç hesap döneminde %100′ den, içinde bulunulan hesap döneminde %10′ dan fazla olması nedeniyle enflasyon düzeltmesine tabi tutması gerekecek.

Kazançlarını işletme hesabı esasına göre tespit eden mükellefler ile serbest meslek kazanç defteri tutan serbest meslek erbabı mükellefler enflasyon düzeltmesi yapamayacak ancak sadece amortismana tabi iktisadi kıymetlerini tebliğe göre düzeltilmiş tutarları üzerinden amortismana tabi tutabilecek .

İlgili taslak tebliğ için:

https://www.gib.gov.tr/sites/default/files/fileadmin/mevzuatek/vuktaslak06012022.pdf

İlgili Yazılar