Ana Sayfa Duyurular GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNE GİREN GİDERLER BAŞLIKLI VUK 270 MADDE YÜRÜLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

GAYRİMENKULLERDE MALİYET BEDELİNE GİREN GİDERLER BAŞLIKLI VUK 270 MADDE YÜRÜLÜKTEN KALDIRILMIŞTIR

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

7338 sayılı kanunun 29 uncu maddesiyle VUK Gayrimenkullerde Maliyet Bedeli başlıklı 270 maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

(*) Kaldırılmadan önceki şekli: Gayrimenkullerde, maliyet bedeline, satınalma bedelinden başka, aşağıda yazılı giderler girer:

1. Makina ve tesisatta gümrük vergileri, nakliye ve montaj giderleri;

2. Mevcut bir binanın satın alınarak yıkılmasından ve arsasının tesviyesinden mütevellit giderler.

(Değişik: 30/12/1980 – 2365/49 md.)  Noter, mahkeme, kıymet takdiri, komisyon ve tellaliye giderleri ile Emlak Alım ve Özel Tüketim Vergilerini maliyet bedelini ithal etmekte veya genel giderler arasında göstermekte mükellefler serbesttirler.

İlgili Yazılar