Ana Sayfa Duyurular Harçlar Kanunu ve Emlak Vergisi Kanununda Önemli Değişiklikler Yapıldı

Harçlar Kanunu ve Emlak Vergisi Kanununda Önemli Değişiklikler Yapıldı

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

19.06.2021 tarihinde 7327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kanun ile Harçlar Kanunu ve Emlak Vergisi Kanunu ile ilgili önemli değişiklikler yapıldı.

Özetle;

– Daha önce vergi dairelerine ödenmesi gereken “cins tashihi harcı”, 19.06.2021 tarihinden geçerli olmak üzere yapı kullanma izin harcı ile birlikte makbuz karşılığı peşin olarak ilgili belediyelerce tahsil edilmeye başlandı,

–  Belediyeler, 1.1.2023 tarihine kadar bina ve arazinin devir ve ferağında tapu ve kadastro harcının matrahında dikkate alınan emlak vergi değeri ile emlak vergisi borcunun elektronik ortamda sorgulanabilmesine imkan sağlayan bir sistem kurulması kararlaştırıldı,

–  Tapu Müdürlükleri bina ve arazinin devir ve ferağında belediyelerce oluşturulmuş olan bu sistem üzerinden emlak vergisi değeri ve borç durumunu işlem tesis etmeden önce sorgulanması istendi,

–  Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, kamulaştırma hâlleri ile özel kanunlarda öngörülen diğer hâller hariç emlak vergisi borcu bulunan bina ve arazinin devir ve ferağı yapılamayacağı belirtildi.

Ayrıntılı Bilgi İçin Link’i Tıklayın

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210619-19.htm

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yazınız