Ana Sayfa Duyurular HİSSELERİ HAMİLİNE YAZILI OLAN ŞİRKETLERİN BİLDİRİMDE SON GÜN 31.12.2021

HİSSELERİ HAMİLİNE YAZILI OLAN ŞİRKETLERİN BİLDİRİMDE SON GÜN 31.12.2021

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

Hamiline pay senetlerinin şirketler tarafından Merkezî Kayıt Kuruluşuna bildirim zorunluluğu getirilmiş olup, ilgili kararda şirketler, hamiline  yazılı hisse  senedi  bastırmadan,  ilişkin  hisse senedine  ve  senet  sahibinin  kimliğine  ait birtakım  detayları  Merkezi  Kayıt  Kuruluşu’na bildirmek  ve  Hamiline  Pay  Kayıt  Sistemi (HPKS)’ne 31.12.2021 tarihine kadar kaydettirmesi zorunlu olup bu tarihe kadar bildirim de bulunmak zorunda olduğu halde zorunluluğu uymayan mükellefe TTK 562/13. Madde gereğince 20.000 TL para cezası kesilecektir.

Konuya ilişkisin detaylı bilgi aşağıda yer almaktadır:       

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210406-9.htm

İlgili Yazılar