Ana Sayfa Duyurular İndirimli Kurumlar Vergisinde Dikkate Alınması Gereken Kar Hakkında

İndirimli Kurumlar Vergisinde Dikkate Alınması Gereken Kar Hakkında

Deniz İnce
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

İndirimli Kurumlar Vergi hesaplamasına yönelik tartışmalı konulardan bir tanesi olan 32/A İndirimli Kurumlar Vergisi uygulayan şirketlerin indirimi uygularken hangi kârı dikkate alacağıdır.

Söz konusu husus ile ilgili Danıştay 4 üncü dairesi tarafından verilen kararda “Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesi uyarınca indirimli kurumlar vergisi uygulanmasında her ne kadar “Kurumlar Vergisi Matrahı” ibaresi bulunsa da kazanç ifadesinden kurumlar vergisi matrahının değil ticari bilanço kârının anlaşılması gerektiğini” ifade etmiştir. Konu ile ilgili eleştiriye mazur kalmama adına yapılacak hesaplamalarda Kurumlar Vergisi Matrahı yerine kurumun Ticari Bilanço Karını dikkate almaları yerinde olacaktır.

Danıştay 4. D.
2016/19807 E.,
2021/3881 K.

ind-kur-danistay-2022-0

İlgili Yazılar