Ana Sayfa Duyurular İşsizlik Sigortası Kanuna Eklenen Geçici Madde İle Bazı Sektörler Faaliyet Gösteren Kurumlara Yönelik Teşvikler Getirilmiştir

İşsizlik Sigortası Kanuna Eklenen Geçici Madde İle Bazı Sektörler Faaliyet Gösteren Kurumlara Yönelik Teşvikler Getirilmiştir

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

22.04.2021 Tarihinde yayınlanan 31462 sayılı Resmi Gazetede Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun yayınlanmış olup, ilgili kanunun 7. Maddesi ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanuna geçici 30’uncu madde eklenmiştir.

4447 sayılı Kanuna eklenen geçici madde ile bazı sektörler faaliyet gösteren kurumlara yönelik teşvikler getirilmiştir.

İlgili kanuna eklenen Geçici 30’uncu madde de belirtilen faaliyet sektörleri aşağıda ki tabloda yer almaktadır:

Yukarıda tabloda belirtilen faaliyet sektöründe yer alan işyerlerinde 2021 yılı Mart ayında ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalı işçilere

2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarında 4857 sayılı Kanunun geçici 10’uncu maddesi kapsamında ücretsiz izin verilmesi halinde

bu işçilere günlük 50 TL, aylık 1.500 TL nakdi ücret desteği verilecektir.

2021 yılı Nisan ve Mayıs aylarına ilişkin 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan sigortalı ve işveren

hissesi primlerinin tamamı, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle Fondan karşılanacaktır.

Bahsi geçen teşviklerden yararlanıla bilmesi için muhtasar prim hizmet beyannamelerinin süresi içerisinde verilmiş ödenmiş olması ve kurumun Sosyal Güvenlik Kurumuna yapılması gereken ödemeler (prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı) den kaynaklı borcunun bulunmaması gerekmektedir. Yapılandırmadan faydalanan mükelleflerin yapılandırma devam ettiği sürece yapılandırmadan kaynaklı borçları bu kapsamda değildir.

Ayrıca ilgili teşviklerden yararlanmak için mahkeme kararıyla veya yapılan kontrol ve denetimlerde çalıştırdığı kişilerin sigortalı olarak bildirilmediğinin veya bildirilen sigortalının fiilen çalıştırılmadığının tespit edilmemiş olması gerekir.

Bu madde kapsamında prim desteğinden yararlanan işverenler; aynı sigortalı için destekten yararlanılan süre boyunca, bu Kanun ile diğer kanunlarda yer alan diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerinden yararlanamayacaktır.

Fondan bu madde kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınamayacaktır.

Ayrıntılı Bilgi İçin Link’i Tıklayın

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210422-1.htm

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yazınız