Ana Sayfa Duyurular KAR DAĞITIMINDA UYGULANAN GELİR VERGİSİ STOPAJI VE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI ORANI DEĞİŞTİ

KAR DAĞITIMINDA UYGULANAN GELİR VERGİSİ STOPAJI VE KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI ORANI DEĞİŞTİ

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

12.1.2009 tarih ve 2009/14592, 2009/14593 ve 2009/14594 sayılı yayımlanan karar ile Bakanlar Kurulu Kararlarında yapılan değişikliklerle gerçek kişilere, dar mükellef kişi ve kurumlara ve vergiden muaf kişi kurumlara dağıtılan kar paylarının tabi olduğu vergi kesintisi oranları 22.12.2021 tarihinden itibaren uygulanmak üzere Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca %15’ten, %10’a indirilmiştir.

Karar’ın yayım tarihinden itibaren vergi kesinti oranları %10’a indirilmiş olan kar payları aşağıdaki gibidir:

Madde 1’e göre:

·         Tam mükellef kurumlar tarafından, tam mükellef gerçek kişilere, gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olmayanlara ve gelir vergisinden muaf olanlara dağıtılan kar payları;

·         Tam mükellef kurumlar tarafından, dar mükellef gerçek kişilere ve gelir vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar payları;

Madde 2’ye göre

·         Vergiden muaf olan kurumlara dağıtılan kar payları;

Madde 3’e göre:

·         Tam mükellef kurumlar tarafından, Türkiye’de bir işyeri veya daimi temsilci aracılığıyla kar payı elde edenler hariç olmak üzere dar mükellef kurumlara  veya kurumlar vergisinden muaf olan dar mükelleflere dağıtılan kar payları;

·         Yıllık veya özel beyanname veren dar mükellef kurumların, indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından, hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan kısımdan ana merkeze aktardıkları tutarlar.

İlgili Resmi Gazete için:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/12/20211222-11.pdf

İlgili Yazılar