Ana Sayfa Duyurular KARAR DEFTERİ’NİN KAPANIŞ TASDİKİ ve 2022’DE KULLANILACAK DEFTERLERİN ARA TASDİKLERİ 31.01.2022 TARİHİNE KADAR YAPTIRILMASI

KARAR DEFTERİ’NİN KAPANIŞ TASDİKİ ve 2022’DE KULLANILACAK DEFTERLERİN ARA TASDİKLERİ 31.01.2022 TARİHİNE KADAR YAPTIRILMASI

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

A)     KAPANIŞ TASDİKİ YAPILACAK DEFTERLER:

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ:

·         Yönetim Kurulu Karar Defterini tutmak zorunda olan  Anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış tasdikleri izleyen hesap döneminin ilk ayı sonu yani 31.01.2022 tarihine  kadar yapılması gerekir.

·         Limited şirketlerde (tutulması zorunlu olmadığı halde tutuluyorsa) Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna kadar yani 31.01.2022 tarihine kadar yapılması zorunludur.

·         Yevmiye Defterinin kapanış onayı 31.06.2022 tarihine kadar yapılacaktır.

B)      ARA TASDİK (TASDİK YENİLEME VUK MD. 222):

YEVMİYE DEFTERİYeterli yaprakları bulunması halinde yeni hesap döneminin ilk ayı (Ocak/2022) içerisinde onay (ara tasdik) yenilemek suretiyle kullanılmaya devam edilebilir.
DEFTER-İ KEBİR
ENVANTER DEFTERİ
DAMGA VERGİSİ DEFTERİ
YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ
PAY DEFTERİYeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet
dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.
GENEL KURUL TOPLANTI VE MÜZAKERE DEFTERİ

·         Kapanış onayına tabi olan Yönetim Kurulu Karar Defteri son kaydın altına yazılacak “görülmüştür” ibaresi yanında yenileme onay bilgilerinin yazılması suretiyle kapanış ve onay yenileme işlemi Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 17’nci maddesine göre bir arada yapılması gerekmektedir.

·         Kapanış tasdikini 31.01.2022 tarihi sonuna kadar yaptırmayan mükelleflere TTK’nun 562/1-c maddesi hükmü gereğince uygulanacak idari para cezası kesilir.

İlgili Yazılar