Ana Sayfa Duyurular KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEİĞİŞİKLİKLER YAPILDI

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEİĞİŞİKLİKLER YAPILDI

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

36 Seri No.lu  Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 03 Haziran 2021 tarihli ve 31500 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

İlgili tebliğ’de özetle aşağıda yer alan konulara ilişkin düzenlemelere yer verildi:

1- Emeklilik şirketleri kısmi tevkifat uygulaması kapsamına dahil edildi.

2- 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 1.000 TL’den 2.000 TL’ye çıkarılmıştır.  (Bu düzenleme ile kısmi tevkifat uygulaması kapsamına giren her bir işlemin KDV dahil bedeli 2.000 TL’yi aşmadığı takdirde, hesaplanan KDV tevkifata tabi tutulmayacaktır.)

3- Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışında KDV mükellefi olmayan alıcıların tevkifat uyguladığı işlemlerde düzeltmenin nasıl yapılacağına ilişkin açıklamalar yapıldı.

4- İstisna kapsamında mal ve hizmet temin etmek isteyen ulusal güvenlik kuruluşlarına, söz konusu mal ve hizmetlerin istisna kapsamında olduğuna dair Gelir İdaresi Başkanlığından uygunluk bildirimi alınması zorunluluğu getirildi.


5- Uluslararası Standart Kitap Numarası (ISBN) bulunan boyama ve etkinlik kitaplarının tesliminin KDV’den istisna olduğuna dair açıklara yer verildi.


6- Gayrimenkul yatırım fonları ile gayrimenkul yatırım ortaklıkları, yetki belgesi aranmaksızın, “taşınmaz ticaretiyle iştigal eden” mükellef olarak sayıldı.


7- Finansman gider kısıtlaması kapsamında KKEG olarak dikkate alınan finansman bedellerine isabet eden KDV’nin indirim konusu yapılabileceği belirtildi.


8- Aynı vergilendirme döneminde birden fazla konuda veya işlem türünde iade hakkı bulunan mükelleflerin bunların bazıları için iade hakkını kullanmaması mümkün olduğu ifade edildi.

Link;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/06/20210603-14.htm

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yazınız