Ana Sayfa Hizmetlerimiz KDV İadesi Hizmetleri

KDV İadesi Hizmetleri

admin
  • Şirketlerin iadesi gereken katma değer vergisi tutarlarının tespiti,
  • Katma değer vergisi iadenin gerçekleşmesine dönük iade raporlarının yazılması ve raporlama için gerekli alt firma çalışmalarının ve karşıt incelemelerin yapılması

Yazılan raporların vergi dairesi tarafından sonuçlandırılmasına kadar geçen süreçlerin takibi, KDV iadesinin alınması, mahsupların yapılması veya teminatların çözülmesi iş ve işlemlerinin en kısa sürede yerine getirilmesi sağlanmaktadır.

Bu kapsamda verilen hizmetler:

  • Katma Değer Vergisi Kanununda iade hakkı doğuran işlemler ile dâhilde işleme izin belgesi kapsamında yapılan yurtiçi işlemlerdeki KDV’ nin tecil terkini için gerekli olan YMM raporlarının düzenlenmesi.
  • Alt firma incelemeleri ve karşıt incelemeler sonucunda YMM raporları düzenlenmesi.
  • Katma Değer Vergisi iade sürecinde vergi idaresinin öngördüğü ve mevzuatta yer alan düzenlemeler çerçevesinde mükellef ve vergi dairesi arasındaki ilişkilerin düzenlenmesi.
  • Şirketlerin KDV iade ve mahsup işlemleri ile ilgili olarak karşılan sorunların çözümünde danışmanlık hizmeti verilmesi.

İlgili Yazılar