Ana Sayfa Duyurular Kısmi Tevkifattan Doğan KDV İade Taleplerinde İlgili Verginin Ödenmesi Şartına İlişkin Duyuru

Kısmi Tevkifattan Doğan KDV İade Taleplerinde İlgili Verginin Ödenmesi Şartına İlişkin Duyuru

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

1.03.2021 tarihinde yayınlanarak yürürlüğe giren 35 Seri No.lu KDV Tebliği ile kısmi tevkifattan doğan KDV iade taleplerinde, alıcılar tarafından tevkif edilen KDV’nin vergi dairesine ödenmiş olması şartını getirmiştir. Söz konusu düzenleme sonrası uygulamada bir çok konuda tereddütler oluşmuş, kısmi tevkifattan doğan KDV iadeleri durma noktasına gelmiştir. Pandemi döneminde mükellefler için önemli bir finans kaynağı haline gelmiş olan iadeler ile ilgili yaşanan sorunlar iade bekleyen mükellefleri zor duruma düşürmüştür.

Söz konusu husus ile ilgili tereddütleri giderme adına Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 31.03.2021 tarihli ve E-64994458-130(5509-787).E.45423 sayılı Genel Yazı, Vergi Dairesi Başkanlıkları ve Vergi Dairelerine gönderilmiş olup, ilgili yazıda GİB tarafından:

  • 01.03.2021’den önceki dönemlere ilişkin olarak kısmi tevkifattan doğan KDV iade talepleri için 01.03.2021’den önce standart iade talep dilekçelerinin verilmiş olması halinde alıcı tarafından ilgili KDV’nin ödenmiş olması şartı aranılmayacağı,
  • İade taleplerine konu dönemler 01.03.2021’den önce olsa dahi, söz konusu iade talepleri için 01.03.2021’den sonra standart iade talep dilekçesi verilmesi halinde, alıcı tarafından ilgili KDV’nin ödenmiş olması şartı aranılacağı,
  • 01.03.2021’den önceki dönemlere ilişkin yapılan iade/mahsup talebinin kısmen bu tarihten önce gerçekleştirildiği ve kalan kısmın iade/mahsubunun talep edildiği durumda, alıcı tarafından ilgili KDV’nin ödenmiş olması şartı aranılmayacağı,
  • Alıcı tarafından beyan edilen tutarın, vergi alacağından mahsubu talep edildiği ancak henüz gerçekleşmediği durumda, ilgili belgelerin ibrazıyla mahsuben iadeye hak kazanılması üzerine satıcının KDV iade talepleri yerine getirilebileceği ve alıcı tarafından beyan edilen tutarın, yapılandırma kanunları çerçevesinde tecil edilmiş olması durumunda satıcının KDV iade talepleri, ödeme şartına bakılmaksızın sonuçlandırılacağı,

ifade edilmiştir.

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yazınız