Ana Sayfa Duyurular MAL VE HİZMET TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

MAL VE HİZMET TESLİMLERİNDE KDV ORANLARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Deniz İnce
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

·         KDV oranlarında değişiklik yapan Karar, Resmi Gazetede yayımlandı . 5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile KDV oranlarında yapılan aşağıdaki değişiklikler, 1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir.

DEĞİŞİKLİKYENİ KDV ORANI
    Konut tesliminde uygulanacak KDV Oranı Karar öncesi Büyükşehirlerdeki net alanı 150 m2’ye kadar olan konutların KDV oranı, 2013 yılından itibaren inşaatın sınıfına ve arsa emlak vergisi değerine göre belirlenmekte, duruma göre % 1,8 ve 18 oranında KDV uygulanmaktaydı.  6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında rezerv yapı alanı ve riskli alan olarak belirlenen yerler ile riskli yapıların bulunduğu yerlerde dönüşüm projeleri çerçevesinde yapılan konutların net alanının 150 m²’ye kadar olan kısmı %1 oranı uygulanacaktır.  
 Yukarıda belirtilenler dışındaki konutların net alanının 150 m²’ye kadar olan kısmı %8 oranı uygulanacaktır.  
 Her iki durumu da kapsayan konutların net alanı 150 m²’yi aşan kısmı %18, oranı uygulanacaktır. 
Tohumluk ve fidan tesliminde uygulanacak KDV Karar öncesinde ise belirli tohumlarda bu oran uygulanmaktaydı.    Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan tohumluk ve fidanların tesliminde %1 oranında KDV uygulanacaktır. (Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sertifikalandırılan TÜM tohumluk ve fidanlar için uygulanacak KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir.) 
Galericilerin otomobil tesliminde uygulanacak KDV oranı Karar öncesi ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle uğraşan galericiler, KDV mükellefi olmayan kişi veya kuruluşlardan KDV uygulanmaksızın satın aldığı ve özel matrah uyguladığı binek otomobillerini tesliminde %1 olarak uygulanmaktaydı. İkinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden galericiler, KDV mükellefi olmayan kişi veya kuruluşlardan KDV uygulanmaksızın satın aldığı ve özel matrah uyguladığı binek otomobillerini tesliminde %18 oranında KDV hesaplayacaktır. KDV mükelleflerinden %1 oranı uygulanarak satın aldığı ikinci el binek otomobillerini tesliminde %1, oranında KDV uygulanacaktır. 
 Sıfır araçlar ile araç kiralama firmalarından, sürücü kurslarından veya gerçek usulde vergilendirilen taksi işletmelerinden %18 oranında KDV uygulanarak satın aldığı binek otomobillerini tesliminde %18 uygulanacaktır.  
Yat, kotra ve tekne tesliminde uygulanacak KDV oranı Karar öncesi yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin tesliminde %1 oranında KDV uygulanmaktaydı.   Yatlar, kotralar, tekneler ve gezinti gemilerinin tesliminde %18 oranında KDV uygulanacaktır. . 
Tıbbi cihaz tesliminde uygulanacak KDV oranı Karar öncesi daha önce sadece yukarıda anılan 22 nci sırada GTİP numaraları belirlenen tıbbi eşyalar için %8 KDV oranı uygulanmaktaydı.   Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan “Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” ve “İn Vitro Tanı Amaçlı Tıbbi Cihaz Yönetmeliği” hükümlerine tabi olan TÜM cihazların teslimi ile bunların kiralanması hizmetlerinde %8 oranında KDV uygulanacaktır. 
Birinci sınıf lokantalar ile konaklama tesislerindeki lokantalarda uygulanacak KDV oranı Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri otellerin, tatil köylerinin ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen yeme içme hizmetlerinde %18 oranında KDV uygulanmaktaydı.   Birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri otellerin, tatil köylerinin ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalarda verilen yeme içme hizmetlerinde %8 oranında KDV uygulanacaktır.  (alkollü içeceklere isabet eden kısmı için %18 KDV oranı uygulanacaktır.)
Arsa ve arazi teslimlerinde uygulanacak KDV oranı Arsa ve arazi teslimleri için KDV oranı %18 olarak uygulanmaktaydı.    Arsa ve arazi teslimleri için KDV oranı %8 olarak uygulanacaktır. 
Tarımda kullanılan makine ve cihazlarda uygulanacak KDV oranı Daha önce %18 uygulanmaktaydı.   8418.69.00.99.19 G.T.İ.P. numarasında yer alan süt soğutma tankları, 84.34 tarife pozisyonundaki sütçülükte kullanılan makine ve cihazlar, 8433.60.00.00.00 G.T.İ.P. numarasında sınıflandırılan yumurtaları, meyveleri veya diğer tarım ürünlerini ağırlık veya büyüklüklerine göre ayırmaya veya temizlemeye mahsus makina ve cihazların tesliminde %8 oranında KDV uygulanacaktır. 
Hijyen ürünlerinde uygulanacak KDV oranı Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kâğıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikler, 9619.00 GTİP pozisyonunda yer alan hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşyaların teslimde %18 oran uygulanmaktaydı. Sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kâğıdı, kağıt havlu, kağıt mendil ve peçete, diş fırçası ve macunu, diş iplikleri, 9619.00 GTİP pozisyonunda yer alan hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşyaların teslimde ve Hijyenik havlular ve tamponlar, bebek bezleri ve benzeri hijyenik eşyalar tesliminde %8 oranında KDV uygulanacaktır. 

İlgili karar için:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/03/20220329-6.pdf

İlgili Yazılar