Ana Sayfa Duyurular MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI DÜZENLENDİ

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARI DÜZENLENDİ

Deniz İnce
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

14 Şubat 2022 tarihinden itibaren Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca KDV oran uygulamasında değişiklikler yapılmıştır.

Gıda maddelerinde KDV oranı %8’den %1’e düşürülmüştür.
Gıda maddelerine ilişkin KDV oranı %8 den %1’e düşürülmüş ayrıca ilgili ürünlere ilişkin özel tüketim vergisine tabi olanların teslimlerinde KDV oranı %8 olarak uygulanmaya devam edilecektir. Örnek olarak sade gazoz, meyveli gazoz, kola)
Toptan / perakende teslimler için öngörülen KDV oran farklılığına son verilmiştir ayrıca bazı ürünlerin perakende ve toptan safhadaki teslimlerinde uygulanmakta olan KDV oran farklılığına ilişkin düzenleme kaldırılmıştır.
Kafeterya, pastane, yemeği pakette satan ayakta yemek yenilen yerler, veya diğer şekillerde yemek hizmeti sunan yerler, lokanta vb. yerlerde sunulan yemek hizmetleri %8 oranında KDV’ ye tabi olmaya devam edecektir

26742 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 30/12/2007 tarihli 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile katma değer vergisi oranlarının tespitine ilişkin daha önceki bütün kararnameler yürürlükten kaldırılmasıyla KDV oranları için temel bir düzenleme yapılmıştır.

a) Ekli listelerde yer alanlar hariç olmak üzere, vergiye tabi işlemler için  %18
b) Ekli (I) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için %1
c) Ekli (II) sayılı listede yer alan teslim ve hizmetler için, %8

İlgili Resmi Gazete İçin:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/02/20220213-8.pdf

İlgili Yazılar