Ana Sayfa Hizmetlerimiz Mali Danışmanlık Hizmetleri (Outsourcing)

Mali Danışmanlık Hizmetleri (Outsourcing)

admin

Mali Danışmanlık hizmeti, yasanın gerektirdiği şartları yerine getiren ve aynı zamanda yönetime sağlıklı ve devamlı bilgi aktarabilme kapasitesine sahip bir muhasebe sistemi oluşturmayı amaçlamaktadır.

Muhasebe bölümünüzün oluşturulması, teknolojik bilgi alt yapısının hazırlanması, personel seçimi gibi hizmetlerin yanında; tüm muhasebe ve bordro ihtiyaçları için teknik bilgisi, deneyimi ve profesyonel yetenekleri ile sizin her zaman yanınızda olan uzman ekibimizin kontrolünde şirketiniz güven altında olacaktır.

Bu kapsamdaki hizmetlerimiz :

  • 3568 Sayılı yasa yetkisi ile mevzuat, meslek ahlak kuralları ve genel kabul görmüş muhasebe prensipleri çerçevesinde ilgili firmaların kayıt sisteminin oluşturulmasına yardımcı olmak.
  • Vergi Usul Kanununun Mükerrer 227. maddesine istinaden beyannamelerinin düzenlenmesine yardımcı olmak.
  • Kurumlara Özel Muhasebe, Finansal Raporlama, Denetim Hizmetleri ve Vergi Planlaması Hizmetleri vermek.
  • Uluslararası Denetim Standartları’na göre yapılan özel amaçlı mali incelemelerle ilgili hizmetleri vermek.
  • Genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri ve değişik sektörlerdeki piyasa düzenleyici kurumlar tarafından yayımlanan ilkelere uyumlu mali tabloların hazırlanmasına yönelik destek hizmetlerini vermek.
  • Muhasebe sistemlerinin ve iç kontrol sistemlerinin kurulması hizmetlerini vermek.

İlgili Yazılar