Ana Sayfa Duyurular Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesindeki Değişikliğe İlişkin Duyuru

Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesindeki Değişikliğe İlişkin Duyuru

Deniz İnce
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

Bilindiği üzere 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü maddesine eklenen (18) numaralı bent ile düzenlenen hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretlerinin istisna edilmesine ilişkin usul ve esaslar 27.01.2022 tarih ve 31732 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 319 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde belirlenmiştir.

Söz konusu değişikliğe istinaden Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamelerinde 01.02.2022 tarihi yeni düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemeler aşağıdaki gibidir:

Beyannamede Yapılan Düzenlemeler;

Ödemelerin tür koduna yeni içerikler eklenmiştir.

KODDÜZENLEME
104Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplara yürütülen faizler
105Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen hesaplarına yürütülen faizler
106Kur korumalı katılma hesapları ile döviz cinsinden katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarına yürütülen faizler
108Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarına yürütülen faizler
149Sosyal İçerik Üreticiliğinde Kazanç İstisnası Kapsamında Yapılan Ödemeler
150Mobil Cihazlar İçin Uygulama Geliştiriciliğinde Kazanç İstisnası Kapsamında Yapılan Ödemeler
VERGİ BİLDİRİMİ SEKMESİNDE ÇALIŞTIRILAN İŞÇİ SAYISI TABLOSU DEĞİŞTİRİLMİŞTİR;               
Vergi beyanını aylık veren mükelleflerin, tabloda bulunan 1. Ay-Asgari Ücretli/1. Ay-Diğer Ücretli satırlarını doldurmaları gerekmektedir. 
Vergi beyanını üç aylık olarak veren mükelleflerin, “Çalışan Bilgisi” sütununda yer alan ücretlerle ilgili satırları doldurmaları gerekmektedir. 
Asgari Ücret İstisna GV Tutarı alanına, ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan toplamı (2022 vergilendirme dönemi için en fazla 638,01 TL*işçi sayısı) yazılacaktır. 
Gelir Vergisi Kesintisi Toplamı alanına, ilgili aydaki vergi dışı tutulan tutar düşüldükten sonra kalan, ücretlerden kesilen gelir vergisi toplamı yazılacaktır. 
Asgari Ücret İstisna DV Tutarı alanına, ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan damga vergisi tutar toplamı (2022 vergilendirme dönemi için en fazla 37,98 TL*işçi sayısı) yazılacaktır. 
Damga Vergisi Kesintisi Toplamı alanına, ilgili aydaki istisna damga vergisi düşüldükten sonra kalan damga vergisi yazılacaktır. 
SGK BİLDİRİMLERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİR; 
Sigortalı Çalışan Bilgileri tablosunda AGİ sütunu kaldırılmış, Hesaplanan Gelir Vergisi, Asgari Ücretten İstisna GV Tutarı, Asgari Ücretten İstisna GV Tutarı ve Damga Vergisi Kesintisi alanları eklenmiştir. 
Hesaplanan Gelir Vergisi alanı ilgili ayda vergi dışı tutulan tutarı içermelidir. 
Asgari Ücret İstisna GV Tutarı ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan toplamı (2022 vergilendirme dönemi için en fazla 638,01 TL) içermelidir. 
Hesaplanan Gelir Vergisi tutarıilgili ayda vergi dışı tutulan tutardan (2022 vergilendirme dönemi için 638,01 TL’denküçükse, Asgari Ücret İstisna GV Tutarı alanına Hesaplanan Gelir Vergisi tutarı yazılmalıdır. Bu durumda Gelir Vergisi Kesintisi olmayacağından bu alana sıfır yazılmalıdır. 
Asgari Ücret İstisna DV Toplamı alanına, ilgili ayda çalışanlar için vergi dışı tutulan istisna damga vergisi tutarı (2022 vergilendirme dönemi için en fazla 37,98 TL)yazılacaktır. 
Damga Vergisi Kesintisi alanına, ilgili aydaki istisna damga vergisi düşüldükten sonra kalan, damga vergisi yazılacaktır.
DİĞER DEĞİŞİKLİKLER; 
Matrah ve Vergi Bildirimi Tablosunda Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın 5084 sayılı Kanun Gereği Terkin Edilen Tutarı, Ücret Ödemeleri Üzerinden Yapılan Tevkifatın GVK Gec. 80. Md. Terkin Edilen Tutarı,  4447 Sayılı Kanunun Geçici 21. Maddesi Kapsamında Terkin Edilecek Tutarı satırları, Mahsup Edilen Vergiler Bölümünden AGİ’den Doğan Mahsup Edilecek Gelir Vergisi satırı kaldırılmıştır. 
“Matrah ve Vergi Bildirimi” tablosunda “Ödemelerin Tür Kodu” 011- Asgari ücret seçildiğinde “Vergi Kesinti Tutarı” alanına sıfır yazılacaktır.

İlgili tebliğe ilişkin daha ayrıntılı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/01/20220127-5.htm

İlgili Yazılar