Ana Sayfa Duyurular Nakdi Sermaye İndirimi Uygulamasında Yurtdışından Getirilen Nakitle Karşılanan Sermaye Artışına Yönelik Düzenleme Yapılmıştır

Nakdi Sermaye İndirimi Uygulamasında Yurtdışından Getirilen Nakitle Karşılanan Sermaye Artışına Yönelik Düzenleme Yapılmıştır

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

KVK’nun 10/ı maddesinde ticaret siciline tescil edilmiş olan ödenmiş veya çıkarılmış sermaye tutarlarındaki nakdi sermaye artışları veya yeni kurulan sermaye şirketlerinde ödenmiş sermayenin nakit olarak karşılanan kısmı üzerinden hesaplanan faiz tutarının %50 lik kısmının kurumlar vergisi matrahından düşülmesine imkân sağlayan düzenleme yer almaktadır.

7338 sayılı Kanunun 59’ncı maddesi söz konusu maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Nakdi sermaye artışlarının, yurt dışından getirilen nakitle karşılanan kısmı için bu oran %75 olarak uygulanır.”

Bu düzenleme ile idare ülkeye nakit girişini teşvik etmiş olacak, aynı zamanda şirketlerin sermaye yapıları da güçlendirilmesine katkı sağlanmış olacaktır. Bu sebeplerden dolayı yurt dışından getirilen nakitle karşılanan sermaye artırışından kaynaklı nakdi sermaye indiriminde oran yurtiçi kaynaklı nakdi sermaye artışından kaynaklı nakdi sermaye indiriminden farklı olarak %75 olarak belirlenmiştir.

İlgili Yazılar