Ana Sayfa Duyurular Nakit Olarak Ödenen Yemek Bedelleri İstisna Kapsamına Alındı

Nakit Olarak Ödenen Yemek Bedelleri İstisna Kapsamına Alındı

Deniz İnce
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

Mevcut uygulamaya göre işverenler tarafından çalışanlara işyerinde veya müştemilatında yemek verilmek üzere sağlanan menfaatler gelir vergisinden istisna edilmiştir.

İşverenlerce işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda ise çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin ilgili yıl için belirlenen tutarı (2022 için 51 TL) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmeti sağlayan mükelleflere yapılması şartıyla bu ödemeler istisna kapsamında değerlendirilmektedir.

Ödemenin bu tutarı aşması halinde ise aşan kısmı ve hizmet erbabına nakden yapılan ödemeler vergilendirilmektedir.

Yapılan yeni düzenleme ile yemek yardımı ister nakit yapılsın, isterse yemek çeki, kuponu veya yemek kartı verilmesi suretiyle sağlansın gelir vergisinden istisna olacak. Çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin ilgili yıl için belirlenen tutarı (2022 için 51 TL) aşmaması şartı devam ediyor. Ödeme bu tutarı aşarsa vergilendirilecektir.

Sonuç olarak istisna uygulaması için yemek yardımının yemek çeki, yemek kuponu ve yemek kartı verilmesi suretiyle sağlanması şartı kaldırıldı.

İlgili Yazılar