Ana Sayfa Duyurular Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair Yönetmelik Yayınlandı

admin
Avrupa Denetim: Bağımsız Denetim

16.04.2021 tarih ve 31456 sayılı resmi gazetede yayımlanan tebliğde kripto varlıkların ödemelerde doğrundan veya dolaylı olarak kullanılamayacağı ve bu varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamayacağı ifade edilmiştir.

Ayrıca ilgili tebliğde; Ödeme hizmeti sağlayıcıları, ödeme hizmetlerinin sunulmasında ve elektronik para ihracında kripto varlıkların doğrudan veya dolaylı olarak kullanılacağı bir şekilde iş modelleri geliştiremeyeceği, bu tür iş modellerine ilişkin herhangi bir hizmet sunamayacağı, Ödeme ve elektronik para kuruluşları, kripto varlıklara ilişkin alım satım, saklama, transfer veya ihraç hizmeti sunan platformlara veya bu platformlardan yapılacak fon aktarımlarına aracılık edemeyeceği hususlarına yer verilmiştir.

İlgili Tebliğ’e Ulaşmak İçin Aşağıda Yer Alan Link’i Tıklayın;

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210416-4.htm

İlgili Yazılar

Bir Yorum Yazınız