Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2017-100 Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Gayri Maddi Haklardan Elde Edilen Kazançlara İstisna Uygulamasına İlişkin Karar Hk