Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2017-103 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.13) Hk