Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2017-105 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 15 Seri No.lu Tebliğ Hk