Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2017-118 Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi Uygulamasına İlişkin 301 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hk