Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2017-119 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.14) Hk