Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2017-15 Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde (Seri No.1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.11)