Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2017-38 11 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ