Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2017-48 297 Seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği (4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununa eklenen geçici 18 inci maddenin uygulaması)