Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2017-53 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde _Sıra No. 459_ Değişiklik Yapılmasına Dair 479 Sıra No.lu Tebliğ