Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2017-73 7020 Sayılı Kanun Kapsamında Gümrük Alacaklarının Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Tebliğ Hk