Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2017-75 Kısa Süreli Konut Kiralamalarında Tevsik Zorunluluğunun Kapsamına İlişkin 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Hk