Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2017-77 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 13 Seri No.lu Tebliğ Hk