Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2017-95 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair 14 Seri No.lu Tebliğ Hk