Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-102 Harçlar Kanununa Bağlı (4) Sayılı Tarifenin I-Tapu İşlemleri Başlıklı Bölümünün 20a Fıkrası KDV Kanununun 28 inci ve 29 uncu Maddeleri ile ÖTV Kanunun