Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-11 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.16) Hk