Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-13 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.1) Hk