Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-19 Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.17) Hk