Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-23 Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.2) Hk