Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-28 Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Borçlarının Tecili Hakkında Tahsilat Genel Tebliği Seri A Sıra No.1’de Değişiklik Yapılmasına Dair 10 No.lu Tebliğ Hk