Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-3 2018 Yılı İçin Uygulanacak Vergi Usul Kanununda Yer Alan Maktu Hadler ile Asgari ve Azami Miktarları Belirtilmiş Olan Para ile Ödenecek Ceza Miktarları Hk