Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-42 Özel Tüketim Vergisi (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.4) Hk