Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-52 495 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Hk