Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-54 497 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Hk