Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-55 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No.483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No.498) Hk