Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-56 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No.1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.15) Hk