Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-68 7103 Sayılı Kanunun Geçici 1 inci Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Genel Tebliğ hk