Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-69 Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.16) Hk