Ana Sayfa Sirküler SİRKÜLER 2018-77 Özel Tüketim Vergisi (III) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No.2) Hk